Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την έναρξη χορήγησης επιδόματος πετρελαίο θέρμανσης χειμερινής περιόδου 2019/2020.

Παρακάτω παρατίθενται το ΦΕΚ και η αντίστοιχη ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΦΕΚ