Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Θέμα : Επίδομα ορεινών περιοχών – Όνομα αιτούντος

Δικαιολογητικά σε πρώτη φάση, χωρίς τις αναμενόμενες διευκρινήσεις :

  1. Φωτ/φο ταυτότητας του αιτούντος
  2. Λογαριασμός IBAN του αιτούντος
  3. Εκκαθαριστικό του αιτούντος
  4. Ε1 του αιτούντος

Να αποστέλλονται όλα τα δικαιολογητικά με mail στο: d.karpenisiou@kep.gov.gr

Αν υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης, στέλνουμε την αίτηση να την συμπληρώσει και να την υπογράψει ο αιτών, ώστε να την στείλει πάλι πίσω. Διαφορετικά, θα την συμπληρώσουμε εμείς και θα περάσει ο αιτών να βάλλει υπογραφή.

Να αναφέρονται στο mail ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και που είναι δημότης ο αιτών και που μόνιμος κάτοικος ώστε να αναζητούμε εμείς το Π.Ο.Κ. και την Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΚ 779 του 2020

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 2020