9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις έντεκα (11)Μαρτίου έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μμ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Συντήρηση-Τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού υπηρεσιών Δ.Καρπενησίου»
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για Προμήθεια υγρών καυσίμων
3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικών σφαγείων
4. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου
5. Διάλυση σύμβασης με τίτλο: «Αρχιτεκτονική Μελέτη για υποβολή στον ΕΟΤ των ξενώνων Στάβλων και Μεσοκώμης Δ.Ε. Δομνίστας»
6. Έγκριση δαπάνης για συντηρήσεις και επισκευές οχημάτων
7. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής
8. 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού
9. Καθορισμός τιμών ενοικίασης αθλητικών εγκαταστάσεων
10. Αναθέσεις έργων
11. Ψήφιση πιστώσεων

Ο Πρόεδρος της οικ.επιτροπής

Κωνσταντίνος Π.Μπακογιάννης