Ενημερωτική συνάντηση για το LEADER στη Δημοτική Ενότητα Δομνίστας

Ο Δήμος Καρπενησίου, σε συνεργασία με την Αιτωλική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ, διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση για την παρουσίαση της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER» της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, στην περιοχή παρέμβασης του οποίου συμπεριλαμβάνεται η Δημοτική Ενότητα Δομνίστας.
Η ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ., στο Κοινοτικό Κατάστημα Κρικέλλου.
Παρακαλούμε για τη συμμετοχή των πολιτών, που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες του προγράμματος.