Ενημέρωση για δασικές πυρκαγιές

Στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης των πολιτών για την αντιπυρική περίοδο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει μεριμνήσει για την δημιουργία και προβολή των παρακάτω τηλεοπτικών μηνυμάτων:

ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.civilprotection.gr