Ενημέρωση για τη διενέργεια του υπ’αριθμ. 4795/19-4-2016 πρόχειρου διαγωνισμού

Σας ενημερώνουμε ότι η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού 4795/19-4-2016 «Α) Παραγωγή, εκτύπωση, εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης, κλπ τελών του Δήμου Καρπενησίου, Β) Προμήθεια φακέλων με ενσωματωμένο το κόστος αποστολής για την αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του, Γ) Αποστολή αλληλογραφίας μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier)» που είχε οριστεί την Τετάρτη 27/4/2016 και ώρα 10:30 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Καρπενησίου αναβλήθηκε λόγω αποχής (αρ. πρωτ. 172/22.4.2016 έγγραφο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) των τεσσάρων (4) μελών (Καρέτσος Κων/νος-τακτικό μέλος, Λάππας Αντώνιος-τακτικό μέλος, Μπαμπαλής Δημήτριος-αναπληρωματικό μέλος, Τσελεπής Δημήτριος-αναπληρωματικό μέλος) εκ των έξι (6) μελών που είχαν οριστεί σύμφωνα με την 6/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών έτους 2016 (Π.Δ. 28/1980).

Σύμφωνα με την 4795/19-4-2016 Προκήρυξη (άρθρο ΙΙ, παρ. 2), ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί, χωρίς καινούργια δημοσίευση, την ημέρα Πέμπτη 28-04-2016 στον ίδιο τόπο και ώρα. Αν και τότε δεν καταστεί δυνατή η πραγματοποίησή του, τότε η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού μετατίθεται χωρίς καινούργια δημοσίευση για την ημέρα Τετάρτη 04-05-2016, στον ίδιο χώρο και ώρα.

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο.