11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι μία  (21) Μαρτίου   του έτους 2016 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Εισήγηση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
  2. Λήψη απόφασης  για ματαίωση του διαγωνισμού «Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης της μαθητικής Εστίας Καρπενησίου για την περίοδο 2016-2017»
  3. Ορισμός δικηγόρου (Υπεράσπιση εκπροσώπου ΤΚ Μεσοκώμης)
  4. Ορισμός  δικηγόρου (Υπεράσπιση αντιδημάρχου)
  5. Έγκριση  γενομένης δαπάνης
  6. Ψήφιση πιστώσεων

 

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής Επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος