11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.3852/2010, 76 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019,  να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι οκτώ  (28) του μηνός Φεβρουαρίου   έτους 2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1. Εξειδίκευση πιστώσεων.
2. Έγκριση 1ου Πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»
3. Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου
» Βελτίωση υποδομών Δ.Ε Ποταμιάς» προϋπολογισμού 41.500,00€.
4. Τροποποίηση της αριθμ.25/2020 απόφασης της οικονομικής επιτροπής ως προς την επιτροπή του διαγωνισμού υπηρεσιών Για λοιπές εργασίες με CPV από 50000000-5 έως 98910000-5.
5. Χορήγηση παράτασης για το έργο «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Καρπενησίου αναδόχου Γεώργιου Χειμάρα.
6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Αγίας Τριάδας», αναδόχου: Τασιού Ανδρέα
7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών στην Τ.Κ. Κλειτσού», αναδόχου: Νικολάου Σταμούλη.
8. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου: «Βελτίωση ύδρευσης T.K. Βουτύρου» αναδόχου Παναγιώτη Γρανίτσα.
9. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στην ΤΚ Αγίου Νικολάου» στον Δήμο Καρπενησίου, αναδόχου Ευστάθιου Φράγκου του Κωνσταντίνου.
10. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από κακοκαιρία στα δημοτικά κτήρια του Δήμου Καρπενησίου»
11. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία ΔΕ Καρπενησίου».

 

Ο πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Σουλιώτης   Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ