11η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις τριάντα  (30) Σεπτεμβρίου  του έτους  2015 ημέρα  Τετάρτη και ώρα  10:00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Χορήγηση άδειας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  «Καφέ Μπάρ-Οβελιστήριο» της Βαστάκη Ευαγγελίας
  2. Ακύρωση άδειας καταστήματος «Επιχείρηση αναψυχής και επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος» του Φούντα Δημητρίου
  3. Επί αιτήματος Δημητρίου Φαλάρα για παραχώρηση θέσης PARKING στην οδό Σπύρου Τσιτσάρα
  4. Επί αιτήματος Ανδρέα Παπαροϊδάμη για χορήγηση άδειας προσωρινής στάθμευσης αυτοκινήτου στην οδό Καβάφη
  5. Επί αιτήματος Σταύρου Σαΐνη για χορήγηση κάρτας διαμονής στην οδό Μάρκου Μπότσαρη

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κλεομένης Λάππας