11η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010    να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις Εννέα  (9) Αυγούστου  του έτους  2019 ημέρα  Παρασκευή   και ώρα 13:30 για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ζηνοπούλου στα πλαίσια των Γιορτών Δάσους 2019
  2. Καθορισμός θέσεων στάθμευσης στην Τ.Κ. Μεγ.Χωριού και απαγόρευση στάθμευσης έμπροσθεν του ξενοδοχείου Αρχοντόπετρα

 

 

 

Η πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Γεωργία Γκαρίλα