11η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  77 του Ν.4555/2018  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις είκοσι δύο  (22) Αυγούστου   του έτους  2018 ημέρα  Τετάρτη και ώρα  13:30 για συζήτηση  και λήψη απόφασης  στο παρακάτω θέμα:

 

  1. Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στα πλαίσια των «ΓΙΟΡΤΩΝ ΔΑΣΟΥΣ 2018» Δήμου Καρπενησίου

 

 

H Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γκαρίλα Γεωργία