11η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις οκτώ (8) Δεκεμβρίου   του έτους  2017 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  13:30μ.μ. για συζήτηση  και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

 

  1. 1.    Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ζηνοπούλου για εκδηλώσεις του Δήμου

 

 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Γκαρίλα Γεωργία