11η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις δεκαπέντε (15) Νοεμβρίου  του έτους 2016 ημέρα  Τρίτη  και ώρα  14:00μ.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

  1. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις- Καθορισμός θέσεων στάθμευσης στην περιοχή ανάπλασης του εμπορικού κέντρου Καρπενησίου
  2. Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων Δήμου Καρπενησίου

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Κλεομένης Λάππας