11η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 11η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις είκοσι δύο  (22) του μηνός Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016-  (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 2. Έγκριση 1ο τριμήνου Εσόδων-Εξόδων 2016 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 3. Έγκριση διοργάνωσης «Μποτσάρεια 2016» και  ψήφιση πίστωσης (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 4. Υποβολή πρότασης με τίτλο «ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» για ένταξη στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» στην Πρόσκληση 15 «Έργα αναβάθμισης υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 5. Λήψη απόφασης για δημιουργία δομής «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» και υποβολή πρότασης με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» για ένταξη στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» στην Πρόσκληση 19 «Κέντρα Κοινότητας» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 6. Υποβολή πρότασης με τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» για ένταξη στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» στην Πρόσκληση 20 «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 7.  Έγκριση μελέτης παρουσίασης εκθεμάτων και κειμένων «ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 8. Μετονομασία της πλατείας Μεσοχωρίου Τ.Κ. Κλειστού Δ.Ε. Φουρνάς σε πλατεία Στρατηγού «Χαράλαμπου Κατσιμήτρου» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 9. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  του έργου: Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 10. Ορισμός εκπροσώπου για τη συμμετοχή του στη διοικητική παραλαβή του έργου  «Ανάδειξη Αισθητικής Αναβάθμισης Εμπορικού Κέντρου Καρπενησίου» αναδόχου ΑΛΣΤΕ ΕΠΕ (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 11. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων & Κινηματογράφων παρεμφερών επιχειρήσεων Δήμου Καρπενησίου έτους 2016 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)

 

 1. Διαγραφή οφειλών (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)
 2. Παραχώρηση δικαιώματος για σύσταση μονού οικογενειακού τάφου στην Τ.Κ. Μικρού Χωριού  και στην Τ.Κ. Συγγρέλου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)
 3. Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ζηνοπούλου  για εκδήλωση του Δήμου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κλεομένης Λάππας).

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ(Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)

 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» αναδόχου ΑΛΣΤΕ ΕΠΕ
 2. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ –ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ «ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΤΣIΟΥΚΑΣ» ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΟΥΡΝΑ» στο Δήμο Καρπενησίου Ανάδοχος: Χατζόπουλος Γεώργιος του Κων/νου ΕΔΕ
 3. Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ –ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ «ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΤΣIΟΥΚΑΣ» ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΟΥΡΝΑ» στο Δήμο Καρπενησίου Ανάδοχος: Χατζόπουλος Γεώργιος του Κων/νου ΕΔΕ
 4. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Καρπενησίου: Α) ΧΑΔΑ Φουρνάς, Β) ΧΑΔΑ Προυσού και Γ) ΧΑΔΑ Κρικέλλου»
 5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής  του έργου: «Μόνωση Ορόφων Κτιρίων Δήμου» του Δήμου Καρπενησίου αναδόχου Γεωργίου Χατζόπουλου ΕΔΕ
 6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΕΛΛΩΝ» του Δήμου Καρπενησίου με ανάδοχο τον Τάσιο Παναγιώτη ΕΔΕ
 7. Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» πόλης Καρπενησίου με ανάδοχο τον Γεώργιο Χατζόπουλο ΕΔΕ
 8. Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής έργου: «Επισκευή – συντήρηση δημοτικού κτιρίου στην ΤΚ Σελλών ΔΕ Καρπενησίου» του Δήμου Καρπενησίου,  αναδόχου Φάνη Λώλη του Δημητρίου

 

 

 

 

Ο πρόεδρος  του Δ.Σ

 

Πέτρου Ιωάννης