11η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 11η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις δώδεκα (12) του μηνός Ιουνίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα  15.30μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη απόφασης  στο παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑ

Τροποποίηση της αριθμ.166/2018 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου ως προς την πρόσληψη προσωπικού για το πρόγραμμα καλοκαιρινής απασχόλησης (αλλαγή ειδικότητας).

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι εν όψει της λειτουργίας του  «Προγράμματος καλοκαιρινής απασχόλησης παιδιών»  από την Δευτέρα 18-6-2018  δεν είχαμε καμία αίτηση συμμετοχής υπαλλήλων με την ειδικότητα ΠΕ φυσικής αγωγής, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε σήμερα.

Επειδή υπάρχουν πολλές αιτήσεις παιδιών και νηπίων για συμμετοχή στο πρόγραμμα και δεν θα  μπορεί να ικανοποιηθεί η λειτουργία του,  μόνο με δυο υπαλλήλους ειδικότητας ΠΕ Παιδαγωγών.

 Κρίνεται απαραίτητη η αλλαγή-τροποποίηση της απόφασης 166/2018 με την απαλοιφή  της ειδικότητας ΠΕ φυσικής αγωγής  και την προσθήκη της ειδικότητας ΠΕ νηπιαγωγών .

 

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ

 

 

Κλεομένης Λάππας