9η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις τρεις   (3) Αυγούστου  του έτους  2015 ημέρα  Δευτέρα και ώρα  14:00μ.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Λήψη απόφαση σχετικά με την «Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων(ΜΠΕ) Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου(Μ.Υ.Η.Ε) ισχύος 2,MW στον Κρικελοπόταμο Δ.Ε Δομνίστας του Δήμου στο Ν.Ευρυτανίας
  2. Ακύρωση άδειας καταστήματος του κ. Τσίκνα Παναγιώτη