9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις τρεις (3) Μαρτίου του έτους 2017 ημέρα και ώρα 11.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1.Ενταλμα προπληρωμής  για πληρωμή τελών κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων

2.Τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων- Απαλλαγή υπολόγων

3.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ανάθεσης και αξιολόγησης προσφορών αποτελεσμάτων για την υπηρεσία  με τίτλο «Υπηρεσία για τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2017».

4.Ψήφιση πιστώσεων

Ο πρόεδρος της οικον. Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος