9η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 9η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις δυο (2) Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 9:00 πμ και λήξη 12.00μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3- 2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) και την αριθμ ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.
10969/19.02.2021 (ΦΕΚ 648/20.02.2021 τεύχος Β’) του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1. Πρόσληψη προσωπικού μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55-67 ετών.
2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Αγίας Τριάδας(2 άγονες δημοπρασίες στις 17/2/2021 και στις 24/2/2021).
3.Τροποποίηση σύμβασης
4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας παράδοσης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη πυροπροστασίας για Μαθητική Εστία και Συνεδριακό Κέντρο» αναδόχου της «Κεχριμπάρης Κωνσταντίνος – Στερόπουλος Αθανάσιος».
5.Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση βλαβών τεχνικά -ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Καρπενήσι -Αγιος Νικόλαος”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά με e-mail από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το e-mail της γραμματείας της Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ