9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις τέσσερις   (4) Μαρτίου   του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Δήμητρας Γαβρίλη).
  2. Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Μπακαέ Αλεξάνδρας).
  3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την κατασκευή  του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες  Ιερού Ναού Νεκτροταφείου προϋπολογισμού 41.461,24€.
  4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (αφορά πληρωμή δαπάνης στη ΔΕΔΔΗΕ  για χορήγηση νέας παροχής ηλεκτροδότησης στο 2ο δημοτικό).
  5. Έγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης διαγωνισμού για την προμήθεια δομικών υλικών προϋπολογισμού 66.834,76€.

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής Επιτροπής

 

 

Νικόλαος  Σουλιώτης