9η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις είκοσι πέντε  (25) Σεπτεμβρίου  του έτους  2017 ημέρα  Δευτέρα και ώρα  13:00 για συζήτηση  και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

  1. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος: Λιαρού Γεωργίου

 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Γεωργία Γκαρίλα