9η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 9η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις Είκοσι (20) Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και με ώρα έναρξης 12:00 και λήξη 15:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19, και την αριθμ 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών όπως ισχύει για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα.

 

1. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Κοινότητα Άμπλιανης (Νικολοπούλου Βασιλική)
2. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικού καταλύματος στην Κοινότητα Αγίου Νικολάου (Ξενοδοχείο Μέλεγος)

 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Νικόλαος Σουλιώτης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ