9η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλείστε να συμμετάσχετε  στην 9η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, που θα πραγματοποιηθεί στις Είκοσι τρείς (23) του μηνός Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 στο Δημοτικό κατάστημα  στην αίθουσα συσκέψεων οδός Ύδρας αριθμός 6-Προφ.Ηλίας-Καρπενήσι, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

  Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020), και τις υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 & 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών.

  1. Ανάκληση-ακύρωση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
  2. Παραχώρηση δικαιώματος για σύσταση μονού οικογενειακού τάφου στην Κοινότητα Καλεσμένου
  3. Παράταση ταφής στο κοιμητήριο της Κοινότητας Μεγάλου Χωριού
  4. Παραχώρηση  δικαιώματος διαρκούς χρήσης μίας (1)  οστεοθυρίδας στο Νέο κοιμητήριο Καρπενησίου

 

Ο πρόεδρος της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Νικόλαος Σουλιώτης