9η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010    να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις Δεκαεννιά  (19) Ιουλίου  του έτους  2019 ημέρα  Παρασκευή   και ώρα 13:30 για συζήτηση  και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

 

  1. Αίτημα για απαγόρευση εισόδου οχημάτων στην πλατεία Τ.Κ. Αγίου Νικολάου
  2. Διακοπή κυκλοφορίας για τις εκδηλώσεις του Δήμου Καρπενησίου

 

 

 

 

Η πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Γεωργία Γκαρίλα