9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις τρεις (3)του μηνός Ιουνίου  2015 ημέρα  Τετάρτη και ώρα  18.00μμ

Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

 1. 1.      Γνωμοδότηση και παραλαβή του Β1 Σταδίου της μελέτης «ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ  ΠΟΛΕΩΝ (ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΣ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 2. 2.      Γνωμοδότηση και παραλαβή του Β1 Σταδίου της μελέτης «ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ  ΠΟΛΕΩΝ (ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΑΣ  (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 3. 3.       Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Καρπενησίου (εισήγηση από την εκτελεστική επιτροπή). (εισηγήτρια στο θέμα  η Γ.Γ κ.Χορμόβα).
 4. 4.      Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ » στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013(Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 5. 5.      Συνδιοργάνωση Διημερίδας του Δήμου Καρπενησίου με την ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλλόγων με θέμα «Λαϊκός Πολιτισμός μοχλός  ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00€ (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 6. 6.      Επιχορηγήσεις  συλλόγων (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 7. 7.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού(εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 8. 8.       Έγκριση απόφασης  Δ.Σ ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ  (Τροποποίηση του άρθρου 95 του Κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (εισηγήτρια η πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 9. 9.      Έγκριση μετακίνησης λεωφορείου  για την μεταφορά των παιδιών του ΚΔΑΠ- ΜΕΑ σε πρόγραμμα κατασκήνωσης(εισηγήτρια η πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 10. 10.  Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας εμποροπανήγυρης έτους 2015(εισήγηση επιτροπής Ποιότητας Ζωής-Οικονομικής επιτροπής ) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)
 11. 11.  Εισήγηση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με την διεξαγωγή πλειοδοτικής δημοπρασίας επιπλέον παραχώρηση τετραγωνικών μέτρων στην κεντρική πλατεία και την πλατεία Δοξιάδη ΤΚ Μικρού Χωριού
 12. 12.  Επί αιτήματος εκπολιτιστικού συλλόγου Αμπλιανιτών ο  ΣΤΕΓΚΟΣ παραχώρηση πλατείας για πολιτιστικές εκδηλώσεις του συλλόγου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)
 13. 13.  Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)
 14. 14.  Διαγραφή οφειλών(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)

 1. 15.  Ενσταση κ.Σ.Καζασίδη αναδόχου του έργου «Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμού Αγίας Τριάδας» σε ειδική διαταγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας .
 2. 16.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης και κατασκευή ΕΕΛ στους οικισμούς Κρικέλλου Αμπλιανης Στάβλων και Σκοπιάς» αναδόχου ΙΜΙΑ Τεχνική Α.Ε (πρώην Αφοι Κρούσκου και ΣΙΑ ΟΕ με δ.τ 3Κ Επισκευαστική ΟΕ).
 3. 17.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση δρόμου προς Βελωτά ΤΚ Ασπροπύργου ΔΕ Προυσού»
 4. 18.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Ροσκάς ΔΕ Δομνίστας αναδόχου κ.Φούκα Ιωάννη
 5. 19.  Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση βατών δρόμων εντός του οικισμού Τ.Δ Στενώματος»
 6. 20.  Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση χώρου Πέρα βρύση Τ.Δ Στενώματος»
 7. 21.  Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση Μουσείου Δομνίστας»
 8. 22.  Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου Εσωτερική οδοποιία στις ΤΚ Στάβλων και Ροσκάς ΔΕ Δομνίστας»
 9. 23.   Σύσταση οριστικής επιτροπής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης- αποχέτευσης και ομβρίων»

 

Εσωτερική Διανομή:

    Ο πρόεδρος Δ.Σ

Φάκελος Δημοτικού συμβουλίου
                  Ιωάννης Πέτρου