9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις Είκοσι τρεις  (23) του μηνός Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα  9.00πμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης για παράθεση γεύματος (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)
  2. Ψήφιση πίστωσης για την έκτακτη  επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

 

 

 

Ο πρόεδρος  του Δ.Σ

 

Πέτρου Ιωάννης