9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις Δεκαοκτώ (18) του μηνός Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη  και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

Σας προσκαλούμε στην 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις Δεκαοκτώ (18) του μηνός Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη  και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα Γιαννούλα)
 2. Αποδοχή χρηματοδότησης, εγγραφή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΕΝΤΑ-ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης, εγγραφή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΩΤΑ-ΕΣΩΧΩΡΙΑ» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 4. Αποδοχή χρηματοδότησης, εγγραφή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΑ -ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑ» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 5. Υποβολή συμπληρωματικής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»-τροποποίηση της αρ.55/2019 Α.Δ.Σ. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 7. Έγκριση της τροποποίησης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Κτημενίων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 8. Αίτηση παράτασης χρόνου τροποποίησης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Φουρνάς (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 9. Αίτηση παράτασης χρόνου τροποποίησης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Ποταμιάς (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 10. Έγκριση αποζημίωσης και καταβολής αναδρομικών αποδοχών δημοτικών συμβούλων (εισηγητής ο Πρόεδρος κ.Λάππας Κλεομένης)
 11. Επιχορήγηση συλλόγων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 12. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 13. Λήψη απόφασης σχετικά με την εμποροπανήγυρη έτους 2019 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 14. Διάθεση λεωφορείου ΑΜΕΑ (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 15. Συνδιοργάνωση Αθλητικής Βιωματικής Δράσης με την Αντιπεριφέρεια Π.Ε. Ευρυτανίας και τον Αθλητικό Σύλλογο Καρπενήσι 2002 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 16. Γνωμοδότηση για ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο 2ο Γυμνάσιο Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 17. Λήψη απόφασης για διάθεση θέσεων  Μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 18. Έκτακτη επιχορήγηση των Ενιαίων Σχολικών   Επιτροπών  Σχολικών Μονάδων  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 19. Έγκριση απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 20. Έγκριση απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 21. Έγκριση πρακτικού επιτροπής επί ενστάσεων για λογαριασμούς ύδρευσης (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Χαλκιάς Παντελής)
 22. Τεκμηρίωση για την αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας «Υποστήριξη της εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος» (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 23. Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας:  Καθαρισμού οδικού δικτύου για τις ανάγκες πυροπροστασίας περιόδου 2019, από το προσωπικό του Δήμου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 24. Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας: Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και δημοτικών κτιρίων του Δήμου, από το προσωπικό του Δήμου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 25. Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας: Συντήρηση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης του Δήμου, από το προσωπικό του Δήμου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 26. Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών: 1. Κατασκευή παραπηγμάτων για την εμποροπανήγυρη και 2. Ηλεκτροδότηση της εμποροπανήγυρης, από το προσωπικό του Δήμου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 27. Κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού της Eurobank Εργασίας A.E. και μεταφορά υπολοίπου στον κεντρικό λογαριασμό του δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 28. Εκμίσθωση δημοτικού οικοπέδου στην Περιοχή Αγίων Ευρυτάνων, στην Κοινότητα Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 29. Τροποποίηση της αριθμ. 148/2017 απόφασης του Δ.Σ. (αφορά παραχώρηση δικαιώματος τάφου) – εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία
 30. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένων στοιχείων (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 31. Οικονομική ενίσχυση δημοτών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κλαυσίου» στο Δήμο Καρπενησίου, ανάδοχος: Βονόρτας Κων/νος ΕΔΕ
 2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ τακτοποιητικού του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών  Δήμου Καρπενησίου»,  ανάδοχος: Μαντζιούτας Βασίλειος
 3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ τακτοποιητικού του έργου  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΑΛΕΣΤΙΩΝ» ανάδοχος: Κατόπης Ανδρέας
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Καταβόθρας», ανάδοχος: Γκρίζης Παναγιώτης
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα Τ.Κ. Αγίας Τριάδας», ανάδοχος: ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Φουρνάς και Βράχας» Δήμου Καρπενησίου, ανάδοχος: Τσούτσικας Φώτιος
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υποδομών στην Τ.Κ. Κλειτσού», ανάδοχος: Σταμούλης Νικόλαος
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υδρεύσεως Τ.Κ. Κρικέλου», ανάδοχος: Χαντζόπουλος Γεώργιος
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συνέχιση διανοίξεων οδών στην περιοχή «Μύλοι» της επέκτασης σχεδίου πόλεως»
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση τμήματος δρόμου προς οικισμού «Ασπρούδια» στην Τ.Κ. Καρίτσας», ανάδοχος: Αθανασιάδης Βασίλειος
 11. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση οδών πόλης Καρπενησίου» στο Δήμο Καρπενησίου
 12. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου»
 13. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΑΛΕΣΤΙΩΝ»

 

 

 

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ

 

Κλεομένης Λάππας