9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις Δεκαοκτώ (18) του μηνός Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη  και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

Σας προσκαλούμε στην 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις Δεκαοκτώ (18) του μηνός Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη  και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα Γιαννούλα)
 2. Αποδοχή χρηματοδότησης, εγγραφή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΕΝΤΑ-ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης, εγγραφή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΩΤΑ-ΕΣΩΧΩΡΙΑ» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 4. Αποδοχή χρηματοδότησης, εγγραφή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΑ -ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑ» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 5. Υποβολή συμπληρωματικής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»-τροποποίηση της αρ.55/2019 Α.Δ.Σ. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 7. Έγκριση της τροποποίησης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Κτημενίων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 8. Αίτηση παράτασης χρόνου τροποποίησης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Φουρνάς (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 9. Αίτηση παράτασης χρόνου τροποποίησης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Ποταμιάς (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 10. Έγκριση αποζημίωσης και καταβολής αναδρομικών αποδοχών δημοτικών συμβούλων (εισηγητής ο Πρόεδρος κ.Λάππας Κλεομένης)
 11. Επιχορήγηση συλλόγων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 12. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 13. Λήψη απόφασης σχετικά με την εμποροπανήγυρη έτους 2019 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 14. Διάθεση λεωφορείου ΑΜΕΑ (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 15. Συνδιοργάνωση Αθλητικής Βιωματικής Δράσης με την Αντιπεριφέρεια Π.Ε. Ευρυτανίας και τον Αθλητικό Σύλλογο Καρπενήσι 2002 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 16. Γνωμοδότηση για ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο 2ο Γυμνάσιο Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 17. Λήψη απόφασης για διάθεση θέσεων  Μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 18. Έκτακτη επιχορήγηση των Ενιαίων Σχολικών   Επιτροπών  Σχολικών Μονάδων  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 19. Έγκριση απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 20. Έγκριση απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 21. Έγκριση πρακτικού επιτροπής επί ενστάσεων για λογαριασμούς ύδρευσης (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Χαλκιάς Παντελής)
 22. Τεκμηρίωση για την αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας «Υποστήριξη της εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος» (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 23. Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας:  Καθαρισμού οδικού δικτύου για τις ανάγκες πυροπροστασίας περιόδου 2019, από το προσωπικό του Δήμου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 24. Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας: Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και δημοτικών κτιρίων του Δήμου, από το προσωπικό του Δήμου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 25. Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας: Συντήρηση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης του Δήμου, από το προσωπικό του Δήμου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 26. Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών: 1. Κατασκευή παραπηγμάτων για την εμποροπανήγυρη και 2. Ηλεκτροδότηση της εμποροπανήγυρης, από το προσωπικό του Δήμου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 27. Κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού της Eurobank Εργασίας A.E. και μεταφορά υπολοίπου στον κεντρικό λογαριασμό του δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 28. Εκμίσθωση δημοτικού οικοπέδου στην Περιοχή Αγίων Ευρυτάνων, στην Κοινότητα Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 29. Τροποποίηση της αριθμ. 148/2017 απόφασης του Δ.Σ. (αφορά παραχώρηση δικαιώματος τάφου) – εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία
 30. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένων στοιχείων (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 31. Οικονομική ενίσχυση δημοτών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κλαυσίου» στο Δήμο Καρπενησίου, ανάδοχος: Βονόρτας Κων/νος ΕΔΕ
 2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ τακτοποιητικού του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών  Δήμου Καρπενησίου»,  ανάδοχος: Μαντζιούτας Βασίλειος
 3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ τακτοποιητικού του έργου  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΑΛΕΣΤΙΩΝ» ανάδοχος: Κατόπης Ανδρέας
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Καταβόθρας», ανάδοχος: Γκρίζης Παναγιώτης
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα Τ.Κ. Αγίας Τριάδας», ανάδοχος: ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Φουρνάς και Βράχας» Δήμου Καρπενησίου, ανάδοχος: Τσούτσικας Φώτιος
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υποδομών στην Τ.Κ. Κλειτσού», ανάδοχος: Σταμούλης Νικόλαος
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υδρεύσεως Τ.Κ. Κρικέλου», ανάδοχος: Χαντζόπουλος Γεώργιος
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συνέχιση διανοίξεων οδών στην περιοχή «Μύλοι» της επέκτασης σχεδίου πόλεως»
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση τμήματος δρόμου προς οικισμού «Ασπρούδια» στην Τ.Κ. Καρίτσας», ανάδοχος: Αθανασιάδης Βασίλειος
 11. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση οδών πόλης Καρπενησίου» στο Δήμο Καρπενησίου
 12. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου»
 13. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΑΛΕΣΤΙΩΝ»

 

 

 

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ

 

Κλεομένης Λάππας

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Θέματος Τίτλος Θέματος Αρ. Απόφασης Αποτέλεσμα
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση κατεπείγοντος θέματος: Επί αιτήματος για χρήση μέρους του πεζόδρομου Κοσμά Αιτωλού 137/2019 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον
2 Επί αιτήματος για χρήση μέρους του πεζόδρομου Κοσμά Αιτωλού 138/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
3 Έγκριση κατεπείγοντος θέματος: Παραχώρηση χώρου στο σχολείου της Τ.Κ. Αγίου Νικολάου 139/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
4 Παραχώρηση χώρου στο σχολείο της Τ.Κ. Αγίου Νικολάου 140/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών 141/2019 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία
2 Αποδοχή χρηματοδότησης, εγγραφή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΕΝΤΑ-ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ» 142/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
3 Αποδοχή χρηματοδότησης, εγγραφή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΩΤΑ-ΕΣΩΧΩΡΙΑ» 143/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
4 Αποδοχή χρηματοδότησης, εγγραφή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΑ -ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑ» 144/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
5 Υποβολή συμπληρωματικής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»-τροποποίηση της αρ.55/2019 Α.Δ.Σ. 145/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
6 Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019 146/2019 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία
7 Έγκριση της τροποποίησης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Κτημενίων 147/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
8 Αίτηση παράτασης χρόνου τροποποίησης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Φουρνάς 148/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
9 Αίτηση παράτασης χρόνου τροποποίησης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Ποταμιάς 149/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
10 Έγκριση αποζημίωσης και καταβολής αναδρομικών αποδοχών δημοτικών συμβούλων 150/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
11 Επιχορήγηση συλλόγων 151/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
12 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών 152/2019 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία
13 Λήψη απόφασης σχετικά με την εμποροπανήγυρη έτους 2019 153/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
14 Διάθεση λεωφορείου ΑΜΕΑ 154/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
15 Συνδιοργάνωση Αθλητικής Βιωματικής Δράσης με την Αντιπεριφέρεια Π.Ε. Ευρυτανίας και τον Αθλητικό Σύλλογο Καρπενήσι 2002 155/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
16 Γνωμοδότηση για ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο 2ο Γυμνάσιο Καρπενησίου 156/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
17 Λήψη απόφασης  για διάθεση θέσεων  Μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ 157/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
18 Έκτακτη επιχορήγηση των  Ενιαίων Σχολικών   Επιτροπών  Σχολικών Μονάδων  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου 158/2019 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία
19 Έγκριση απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου 159/2019 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία
20 Έγκριση απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου 160/2019 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία
21 Έγκριση πρακτικού επιτροπής επί ενστάσεων για λογαριασμούς ύδρευσης 161/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
22 Τεκμηρίωση για την αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας «Υποστήριξη της εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος» 162/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
23 Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης της  εργασίας:  Καθαρισμού οδικού δικτύου για τις ανάγκες πυροπροστασίας περιόδου 2019, από το προσωπικό του Δήμου 163/2019 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία
24 Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας: Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και δημοτικών κτιρίων του Δήμου, από το προσωπικό του Δήμου 164/2019 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία
25 Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας: Συντήρηση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης του Δήμου, από το προσωπικό του Δήμου 165/2019 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία
26 Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών: 1. Κατασκευή παραπηγμάτων για την εμποροπανήγυρη και 2. Ηλεκτροδότηση της εμποροπανήγυρης, από το προσωπικό του Δήμου 166/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
27 Κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού της Eurobank Εργασίας A.E.  και μεταφορά υπολοίπου στον κεντρικό λογαριασμό του δήμου Καρπενησίου 167/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
28 Εκμίσθωση δημοτικού οικοπέδου στην  Περιοχή Αγίων Ευρυτάνων, στην Κοινότητα Καρπενησίου 168/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
29 Τροποποίηση της αριθμ. 148/2017 απόφασης του Δ.Σ. (αφορά παραχώρηση δικαιώματος τάφου) 169/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
30 Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένων στοιχείων 170/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
31 Οικονομική ενίσχυση δημοτών 171/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
32 Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κλαυσίου» στο Δήμο Καρπενησίου, ανάδοχος: Βονόρτας Κων/νος ΕΔΕ 172/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
33 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιϊα Τ.Κ. Προυσού και ΤΚ Τόρνου» ανάδοχος: Μπούρας Παναγιώτης 173/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
34 Έγκριση 1ου ΑΠΕ τακτοποιητικού  του έργου  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΑΛΕΣΤΙΩΝ» ανάδοχος: Κατόπης Ανδρέας 174/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
35 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Καταβόθρας», ανάδοχος: Γκρίζης Παναγιώτης 175/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
36 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα Τ.Κ. Αγίας Τριάδας», ανάδοχος: ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 176/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
37 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Φουρνάς και Βράχας» Δήμου Καρπενησίου, ανάδοχος: Τσούτσικας Φώτιος 177/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
38 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υποδομών στην Τ.Κ. Κλειτσού», ανάδοχος: Σταμούλης Νικόλαος 178/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
39 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υδρεύσεως Τ.Κ. Κρικέλου», ανάδοχος: Χαντζόπουλος Γεώργιος 179/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
40 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συνέχιση διανοίξεων οδών στην περιοχή «Μύλοι» της επέκτασης σχεδίου πόλεως» 180/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
41 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση τμήματος δρόμου προς οικισμού «Ασπρούδια» στην Τ.Κ. Καρίτσας», ανάδοχος: Αθανασιάδης Βασίλειος 181/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
42 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση οδών πόλης Καρπενησίου»  στο Δήμο Καρπενησίου 182/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
43 Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών  Δήμου Καρπενησίου» 183/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
44 Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΑΛΕΣΤΙΩΝ» 184/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα

 

 

 

 

 

Η ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.