9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα (κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος) στις είκοσι επτά (27) του μηνός Αυγούστου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00μ.μ.
Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του Προσώπων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 245.040,60€ με ΦΠΑ, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του ανοικτού διεθνή δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού
2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμού Αγίας Τριάδας» αναδόχου κ.Στ. Καζασίδη
3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Καρπενησίου στη θέση Μέγα Ρέμα και Δομιανών στη θέση Πορτίτσα» αναδόχου Κ/ξια Αργυρίου Τεχνική ΕΤΕ –Αδαμακος Γεώργιος