9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα (κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος) στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00μ.μ
Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
2. Λήψη απόφασης επί σύμβασης νερού Αγίας Τριάδας (εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης)
3. Αίτημα για την παραχώρηση της δωρεάν χρήσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του κέντρου ΔΗΜΗΤΡΑ Καρπενησίου (εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης)
4. Έναρξη Διαχείριση Προγραμμάτων Επενδυτικών Κινήτρων (εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης).
5. Προγραμματική σύμβαση Δήμου με ΤΕΙ Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (ΔΦΠ) (εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης)
6. Καθιέρωση Επίσημης Τοπικής Εορτής προς τιμή της μάχης της Καλλιακούδας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κλεομένης Λάππας)
7. Παραλαβή των παραδοτέων του ερευνητικού προγράμματος με θέμα: «Έρευνα και ανάδειξη αιωνόβιων δένδρων του Δήμου Καρπενησίου»με ανάδοχο το ΤΕΙ Λαμίας Ποσό συμφωνητικού:12.000,00 € (με Φ.Π.Α.)(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος)
8. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος-αναμόρφωση (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος).
9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2013 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος)
10. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου τριμήνου 2013 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος)
11. Ψήφιση πιστώσεων για τουριστική-διαφημιστική προβολή (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος)
12. Επιχορηγήσεις συλλόγων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
13. Ανάθεση εργασίας «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης δημοτικών ενοτήτων» άγονη δημοπρασία(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
14. Διαγραφή χρεών.(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
15. Έγκριση παραχώρησης τάφου. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
16. Ανάκληση της υπ΄αριθμ.23/2013 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου –Μη αποδοχή της παραχώρησης του υδρόμυλου Αγίας Τριάδας στο Δήμο Καρπενησίου. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος)
17. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή παταριού στο Δημοτικό κοιμητήριο Καρπενησίου» Αναδόχου: Ανδρέα Τάσιου.
18. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής έργου: «Κατεδάφιση κτιρίου παλαιού ΚΤΕΛ και αποκατάσταση του χώρου » στο Καρπενήσι αναδόχου 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δτ 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου «Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων στο δημοτικό ξενώνα Αμπλιανης» του Δήμου Καρπενησίου αναδόχου κ.Πέτρου Μπακατσιά
20. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής έργου: «Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης Τ.Κ Καστανέας» αναδόχου κ. Κουτρούμπα Χαρίλαου
21. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου: «Τσιμεντοστρώσεις προς Ζαφειρέϊκα και Γούρνες Τ.Κ Καστανέας» αναδόχου κ. Κουτρούμπα Χαρίλαου
22. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής έργου: «Βελτίωση υποδομών οικισμού Μηλιάς Τ.Κ Σελλών αναδόχου κ.Παναγιώτη Τάσιου