9η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι επτά (27)Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα   Παρασκευή και ώρα 12.00μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα.

  1. Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού «Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου: α)για τη Μαθητική Εστία και β)για τους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Καρπενησίου για το χρονικό διάστημα από 01/03/2015 μέχρι 29/02/2016».
  2. Ψήφιση πιστώσεων για τον ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό«Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για ένα έτος»( Είδη αρτοποιείου – ζαχαροπλαστείου – -κατεψυγμένων – κρεοπωλείου -παντοπωλείου-οπωροπωλείου-φρέσκου γάλακτος).
  3. Κατάρτιση όρων  διακήρυξης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για ένα έτος»( Είδη αρτοποιείου – ζαχαροπλαστείου – -κατεψυγμένων – κρεοπωλείου -παντοπωλείου-οπωροπωλείου-φρέσκου γάλακτος) με ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 145.432,82€ με ΦΠΑ, και Συγκρότηση επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

 

   Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να  συζητηθεί το θέμα  «Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου: α)για τη Μαθητική Εστία και β)για τους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Καρπενησίου, δεδομένου ότι το θέμα αυτό  δεν μπορούσε να τεθεί  στην τακτική συνεδρίαση στις 24-2-2015 διότι  υπήρχε η προθεσμία των τυχόν υποβληθέντων ενστάσεων, επιπλέον θα πρέπει να προηγηθεί η έγκριση του πρακτικού για να γίνει στη συνέχεια η υπογραφή σύμβασης με τους αναδόχους  η οποία  είναι σε ισχύ από 1-3-2015.

Τα υπόλοιπα θέματα ήταν θέματα της τακτικής συνεδρίασης και είχαν αναβληθεί  για να καλύτερη ενημέρωση της διαδικασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο Δήμο μας .

                       

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος