9η EKTAKTH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  77 του Ν.4555/2018  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις δέκα τρεις  (13) Αυγούστου    του έτους  2018 ημέρα  Τρίτη και ώρα  12.30πμ για συζήτηση  και λήψη απόφασης  στο παρακάτω θέμα:

 

  1. Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στα πλαίσια των «ΓΙΟΡΤΩΝ ΔΑΣΟΥΣ 2018»Δήμου Καρπενησίου.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη κατεπείγουσα διότι θα πρέπει να συμπληρωθούν οδοί οι οποίες πρέπει να παραμείνουν κλειστές για λόγους ασφαλείας και αφορούν τις εκδηλώσεις  του Δήμου Καρπενησίου που διεξάγονται στις 16 /8/2018 και στις 27/8/2018 και  για το σκοπό αυτό  πρέπει να ληφθεί η σχετική απόφαση η οποία στη συνέχεια θα σταλεί στο Αστυνομικό Τμήμα για τις περαιτέρω ενέργειες.

 

H Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γκαρίλα Γεωργία