9η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 9η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) σήμερα στις είκοσι εννέα(29) του μηνός Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα  15.30μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 130.000,00€ σε βάρος της ΣΑΕ 055 για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες και συγκεκριμένα για την εργασία «Καθαρισμός χειμάρρου κλαρωτού» εγγραφή στον προϋπολογισμό 2018  – αλλαγή χρηματοδότησης στον προϋπολογισμό και  στο τεχνικό πρόγραμμα και ένταξη της εργασίας στη ΣΑΕ 055.

 

 

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη κατεπείγουσα  διότι:

Πρέπει να σταλούν άμεσα τα παραστατικά στο Υπουργείο Εσωτερικών ώστε να γίνει η εκταμίευση του ανωτέρω ποσού στο Δήμο μας και να πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες πληρωμής στους αναδόχους άμεσα.

 

 

 

 

 

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ

 

Κλεομένης Λάππας