Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2021-22” της ΕΕΤΑΑ

Ο Δήμος Καρπενησίου σας ενημερώνει ότι ξεκίνησε από σήμερα 19/7/2021 η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2021-2022» που υλοποιείται από την Ε.Ε.Ε.Τ.Α .

Η αίτηση υποβάλλεται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr, με τη διαπίστευση του TAXISnet. Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, ορίζεται η 03/8/2021, βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου που θα δίνεται αυτόματα και ώρα 23:59.

Επισυνάπτεται και η σχετική ανακοίνωση-πρόσκληση που εξέδωσε η Ε.Ε.Ε.Τ.Α (πατήστε εδώ).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο:2237350039 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.