Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής έτους 2018-19

Η Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α. Δήμου Καρπενησίου ως φορέας υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για την περίοδο 2018-2019, ενημερώνει για την έναρξη υποβολής αιτήσεων στις δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.

Η αίτηση υποβάλλεται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr, με τη διαπίστευση του TAXISnet, από 14/06/2018 έως 03/07/2018. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικώς στην ΕΕΤΑΑ έως 03/07/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να απευθύνονται στην αντίστοιχη δομή στα τηλέφωνα: ΚΔΑΠ 22370-22606, ΚΔΑΠ ΜΕΑ 22370-24796,  καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr.