Ανακοίνωση προς τις ωφελούμενες της δράσης » Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής » έτους 2017-2018

Κατόπιν ανακοινώσεως που  εξέδωσε η ΕΕΤΑΑ,  για φέτος η διαδικασία για τη δράση « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το έτος 2017-2018 αρχίζει τον Μάιο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας  είναι :

 1.Η υποβολή φορολογικής δήλωσης έτους 2016 και

 2.Η έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου

 Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στη δράση περιγράφονται αναλυτικά σε ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ η οποία επισυνάπτεται.

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο: 2237350039.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ