Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων”. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2021-2022

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2022-2023

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021-2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022-2023

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2021-2022

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2022-2023

Ε.Σ.Υ.