6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δώδεκα  (12) Φεβρουαρίου  του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1.     Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’ αρίθμ. υπουργικής απόφασης αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών , Γ. Χουλιαράκη»

  1. Εισήγηση για Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019.
  2. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για  την   » Αναβάθμιση  παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου «προϋπολογισμού 300.000,00 €
  3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών -κατάρτιση όρων διακήρυξης για την  «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου «προϋπολογισμού 300.000,00 .
  1. Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση κ. Κελεσίδη ).
  2. Λήψη απόφασης για την άσκηση έφεσης η όχι επί της πρωτόδικης απόφασης για τις καθαρίστριες σχολείων.

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος