6η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε  στην ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις εννέα (9) Φεβρουαρίου  2021 ημέρα Τρίτη   με ώρα  έναρξης 9:00 πμ και λήξη 12.00μμ .

Η συνεδρίαση θα  πραγματοποιηθεί  (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις  παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης  λόγω COVID-19)  την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 την 163/33282/29-5-2020   την 426/77233/13-11-2020 και την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 6882/31.01.2021 (ΦΕΚ 346/31.01.2021 τεύχος Β’) εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Έγκριση  πρακτικού κατακύρωσης  της σύμβασης  για τις ομάδες Δ είδη  κατεψυγμένων (ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 95457)Η΄ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  (ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  95462)και Θ’ είδη παντοπωλείου (ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ 95464).
  2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  για την «Προμήθεια  μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου » προϋπολογισμού 189.596,00€
  3. Κατάρτιση όρων  διακήρυξης για την «Προμήθεια  μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου » προϋπολογισμού 189.596,00€
  4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής δαπάνη ΚΤΕΟ.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

Νικόλαος  Σουλιώτης

 

Μέχρι την ώρα  λήξης της συνεδρίασης  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  τα μέλη της  Οικονομικής  επιτροπής   θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν  τις παρατηρήσεις τους  στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά   με  email  από  το προσωπικό τους  λογαριασμό προς  το   email   της γραμματείας  της  Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr  αποστέλλοντας  συμπληρωμένο  το συνημμένο  έντυπο  ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή  και να ολοκληρωθεί η διαδικασία  χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ