6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.3852/2010, 76 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019,  να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις τέσσερεις (4) του μηνός Φεβρουαρίου   έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (πληρωμή δαπάνης ΚΤΕΟ).
  2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ)
  3. Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Γεωργακόπουλου).
  4. Εξειδίκευση πίστωσης.
  5. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου προϋπολογισμού 620,00€.
  6. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την παροχή εξειδικευμένων Επιστημονικών υπηρεσιών για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 750,00€.
  7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου προϋπολογισμού 631,40 ευρώ με ΦΠΑ
  8. Έγκριση μετακίνησης  αντιδημάρχου.

 

Ο πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Σουλιώτης   Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ