6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις τριάντα μια (31)Ιανουαρίου   του έτους 2016 ημέρα  και ώρα 11.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1.Ένταλμα προπληρωμής  για το ΚΤΕΟ οχημάτων

2.Ψηφιση πιστώσεων

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος