6η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις είκοσι δύο (22) Ιουλίου   του έτους  2016 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  14:00μ.μ. για συζήτηση  και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

1. Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ζηνοπούλου

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κλεομένης Λάππας