6η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010    να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις Δεκατρείς  (13) Μαΐου  του έτους  2019 ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 13:30πμ για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

 

  1. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της Μπακαέ Μαρίας στην Τ.Κ. Μικρού Χωριού (Παλαιό Μ.Χωριό) του Δήμου Καρπενησίου
  2. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της Ν.Νασιόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε. στην Τ.Κ. Μικρού Χωριού του Δήμου Καρπενησίου

 

 

 

Η πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Γεωργία Γκαρίλα