6η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις εννέα  (9) Ιουλίου   του έτους  2018 ημέρα  Δευτέρα και ώρα  13:30 για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Καθορισμός θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Εθνικής Αντίστασης
  2. Επί αιτήσεως Σιακούφη Αθανασίου για χορήγηση θέσης στάθμευσης στην κεντρική πλατεία Δ.Κ. Καρπενησίου
  3. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην περιοχή Μοσχοπλάι της Τοπικής Κοινότητας Μικρού Χωριού του Δήμου Καρπενησίου με διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας

 

H Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Γκαρίλα Γεωργία