6η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 6η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις Δεκαπέντε (15)Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης 12:00 και λήξη 15:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19, και την αριθμ 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών όπως ισχύει για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα.

1. Παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστων χώρων, οδών, πλατειών του Δήμου Καρπενησίου. Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αρ. 143/19-4-2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
2. Χωροθέτηση μίας θέσης στάσης στην οδό Αθ. Καρπενησιώτη 24 για την εξυπηρέτηση Φαρμακείου στην Κοινότητα Καρπενησίου
3. Χωροθέτηση μίας θέσης στάθμευσης οχήματος επιφυλακής της ΔΕΔΔΗΕ στην οδό Αισώπου στην Κοινότητα Καρπενησίου.

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στο ανωτέρω θέμα ηλεκτρονικά με e-mail από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το e-mail της γραμματείας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής d.tsiouni@0716.syxefxis.gov.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

 

 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Νικόλαος Σουλιώτης

 

Πρόσκληση