6η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις είκοσι δυο  (22) Ιουνίου  του έτους  2017 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  13:00 για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

1.Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε του Λατομείου  Σχιστολιθικών πλακών στη θέση «Πέτρα» της ΔΕ Καρπενησίου

2.Γνωμοδότηση για την επαναλειτουργία του κατεστραμμένου αρδευτικού έργου της Κοινότητας Καταβόθρας μέσω της υδροληψίας του προτεινόμενου ΜΥΗΕ Καταβόθρας

3.Καθορισμός θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ  στην οδό Αγίου Νικολάου

4.Κατασκευή εικονίσματος στο χώρο πρασίνου στο ύψος της οδού Σκύρου 1(επι αιτήσεως κ. Γεωργίου Μπακογιάννη).

 

 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γεωργία Γκαρίλα