6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις είκοσι (20) του μηνός Απριλίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων (εισηγητής ο Πρόεδρος κ.Πέτρου)
 2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)
 3. Ψήφιση πίστωσης για έξοδα συμμετοχής της Δημοτικής Φιλαρμονικής σε εκτός Δήμου εκδηλώσεις (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)
 4. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης για παράθεση γεύματος ποσού 1000€ (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)
 5. Ορισμός εκπροσώπων για συμμετοχή στο Δ.Σ. του συλλόγου «ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΑΔΕΛΦΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα)
 6. Συμπλήρωση της αριθμ. 71/2016 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου «Επί αιτήσεως Κέντρου υγείας Δυτ. Φραγκίστας με θέμα: Μίσθωμα περιφερειακών ιατρείων  Φιδακίων και Στενώματος» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ντέκας)
 7. Παραχώρηση χρήσης πλατειών για τη θερινή περίοδο έτους 2016 (εισήγηση από Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ντέκας
 8. Επί αιτήσεως Σύρου Ελένης του Λάμπρου για πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ. Κ. Συγκρέλλου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ντέκας)
 9. Επί αιτήσεως Θεόδωρου Γαβρίλη για διαγραφή τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2014 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ντέκας)
 10. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ντέκας)
 11. Τροποποίηση κανονισμού για τον καθορισμό όρων και την εγκατάσταση εργοστασίων εμφιάλωσης επιτραπέζιου νερού και παρασκευής αναψυκτικών  (εισήγηση από Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα
 12. Έγκριση πρακτικού-εισηγητικής έκθεσης της επιτροπής για την αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Στενώματος (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κουτρομάνος)
 13. Διαγραφή οφειλών (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ντέκας)
 14. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2015 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Λάππας)
 15. Εκμίσθωση με απευθείας ανάθεση αθλητικών εγκαταστάσεων για την διεξαγωγή τουρνουά ποδοσφαίρου, κατόπιν άγονων δημοπρασιών (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Λάππας)
 16. Έγκριση  διενέργειας δημοσίου διαγωνισμού για «Προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου» (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)
 17. Εκτέλεση εργασιών: Συντήρησης δικτύων ηλεκτροφωτισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κουτρομάνος)
 18. Εκτέλεση εργασιών: Συντήρησης δικτύων ύδρευσης (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κουτρομάνος)
 19. Εκτέλεση εργασιών: Συντήρησης αρδευτικών δικτύων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κουτρομάνος)
 20. Οικονομική  ενίσχυση (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Λάππας)

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση- Ανάπλαση δυτικής εισόδου πόλης Καρπενησίου» αναδόχου Κ/Ξ Αργυρίου Τεχνική ΕΤΕ- Τσούτσικας Φώτιος
 2. Έγκριση 1ου Α.Π.- Τακτοποιητικού έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα και έργα υποδομής στις ΤΚ της ΔΕ Καρπενησίου» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου Γαβρικούδη Αθανασίου ΕΔΕ
 3. Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «Συντήρηση δικτύου και οδών στις Τ.Κ. Δερματίου, Καρίτσας και Χελιδόνας» αναδόχου Αναστασόπουλου Παναγιώτη ΕΔΕ
 4. Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «Συντήρηση δικτύων και οδών στις Τ.Κ. Ανιάδας, Μουζίλου και Συγκρέλου»  αναδόχου Βλάχου Περικλή ΕΔΕ
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιϊα στον οικισμό Γοριανάδων Δ.Κ.Καρπενησίου» αναδόχου Γρανίτσα Παναγιώτη
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη δρόμου προς Αλωνάκι στην Τ.Κ. Κλειτσού» αναδόχου Τσούτσικα Φωτίου
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αποθήκης αλατιού στην Τ.Κ. Φουρνάς, Δ.Ε. Φουρνάς» αναδόχου Τσούτσικα Φωτίου
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιϊα στην  Δ.Κ.Καρπενησίου» αναδόχου Κορέντζελου Ιωάννη
 9. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς για ΑΜΕΑ στο χώρο εγκαταστάσεων ΚΔΑΠ-ΜΕΑ»
 10. Σύσταση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΡΤΙΤΣΑ» του Δήμου Καρπενησίου
 11.  Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υποδομών οικισμού Γοριανάδων»
 12. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δρόμων και κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Αγίου Νικολάου ΔΕ Καρπενησίου»
 13. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 5χ5 στην περιοχή Αγίων Ευρυτάνων»
 14. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού γηπέδου 5χ5  περιοχής Αγίων Ευρυτάνων»
 15. Σύσταση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» του Δήμου Καρπενησίου
 16. Σύσταση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής έργου: «Υποστύλωση γέφυρας στην περιοχή «Γεφύρια» Τ.Κ. Μυρίκης» στο Δήμο Καρπενησίου
 17. Σύσταση επιτροπής  προσωρινής  παραλαβής  του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ»
 18. Σύσταση επιτροπής  προσωρινής  παραλαβής  του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ»

 

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ

 

 

Πέτρου Ιωάννης