6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, που θα γίνει στις Δεκατρείς (13) του μηνός Απριλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  στην οδό Ν. Τσιαμπούλα -κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) και  με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής Zoom), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) τις υπ’ αριθμ. 426/77233/13-11-2020, 643/69472/24-9-2021 και τις πρόσφατες  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγήτρια η Πρόεδρος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 (5η αναμόρφωση) (εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής)- εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος
 3. Ανταλλαγή ακινήτων στην Κοινότητα Μικρού Χωριού (εισηγητής ο δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
 4. Παραχώρηση κατά χρήση χώρου Γυμνασίου Φουρνάς (εισηγητής ο δήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος)
 5. Αλλαγή χρήσης Γυμνασίου Αγίας Τριάδας (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 6. Εκμίσθωση Γυμνασίου Αγίας Τριάδας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 7. Αδελφοποίηση Δήμου Καρπενησίου με Δήμο Έγκωμης Λευκωσίας (Σε συνέχεια της αριθμ. 100/2021 απόφαση του Δ.Σ. Καρπενησίου) (εισηγητής ο δήμαρχος κ.Σουλιωτής Νικόλαος)
 8. Συνδιοργάνωση Ημερίδας στη Φουρνά με τίτλο: «Δασικές Πυρκαγιές: Προστασία και Ασφάλεια, Πρόληψη και αντιμετώπιση. Ο ρόλος των Ο.Τ.Α., Εθελοντισμός» από τον Δήμο Καρπενησίου, το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τον Σύλλογο Γυναικών Δ.Ε. Φουρνάς (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Ζαλοκώστα Σοφία)
 9. Συνδιοργάνωση «4ης Γιορτής Μανιταριού» και  αγώνες ορεινού  τρεξίματος «Εvrytania Trail Races»  του Δήμου Καρπενησίου με το  Σύλλογο Ευρυτανίας Ε4 – Το Πάντα Βρέχει(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σβερώνης Ιωάννης)
 10. Συνδιοργάνωση Φιλανθρωπικού Αγώνα Καλαθοσφαίρισης της τοπικής διοίκησης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Ευρυτανίας με το Δήμο Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σβερώνης Ιωάννης)
 11. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Άμπλιανης  (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 12. Οικονομική ενίσχυση δημοτών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Ζαλοκώστα Σοφία)

 

 

Επισημαίνεται ότι: α) Για τη συμμετοχή σας, στη δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πρέπει να ενημερώσετε την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στη συνεδρίαση, δηλαδή διά ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης (13η Απριλίου) με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από τον προσωπικό σας λογαριασμό προς το email της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου d.tsiouni@0716.syzefxis.gov.grβ) Οι συμμετέχοντες κατά την προσέλευσή τους στο χώρο της συνεδρίασης, οφείλουν να επιδείξουν τα σχετικά πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης.

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82289707228?pwd=N1BEMXFJSWpFVUk3NS9uQ0JxNTg0dz09

 

Η πρόεδρος Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ