Προμήθεια εξοπλισμού για θέρμανση σχολικού συγκροτήματος Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία του Φ/Β συστήματος και της θέρμανσης pellet του σχολικού συγκροτήματος Προφήτη Ηλία.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ