61η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε  στην 61η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις είκοσι μια (21) Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 9:00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Η   συνεδρίαση θα  πραγματοποιηθεί  κεκλεισμένων των θυρών για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις  παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης  λόγω COVID-19)  την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 την 163/33282/29-5-2020 καθώς και την 426/77233/13-11-2020  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

  1. Σχέδιο προϋπολογισμού οικ. έτους 2021- Ενσωμάτωση της Γνώμης του Παρατηρητηρίου  Οικονομικής Αυτοτέλειας  στο σχέδιο του προϋπολογισμού
  2. Σύνταξη και κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2021
  3. Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών Δήμου Καρπενησίου
  4. Αποδοχή Χρηματοδότησης του Δήμου Καρπενησίου του Ν. Ευρυτανίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) από το Υπουργείο Εσωτερικών με το ποσό των 250.000,00 €
  5. Έγκριση πρακτικού 1ου διαγωνισμού για την εργασία: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών 2020-2021», συνολικού προϋπολογισμού 927,12 € με το Φ.Π.Α
  6. Τακτοποίηση ΧΕΠ απαλλαγή υπολόγου.
  7. Παράταση περαίωσης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση αναβάθμιση υποδομών στις εργατικές κατοικίες.
  8. Παράταση περαίωσης προθεσμίας του έργου «Παράκαμψη εμπορικού Κέντρου και νέα οδική σύνδεση με Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου».
  9. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΦΟΥΡΝΑΣ, ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ,ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΑΣ» αναδόχου ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (πρώην ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. δ.τ. 3Κ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.).

 

Ο πρόεδρος της οικον. Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ