60η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε  στην 60η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις δέκα οκτώ (18) Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή  με ώρα  έναρξης 9:00 πμ και λήξη 12.00μμ .

Η   συνεδρίαση θα  πραγματοποιηθεί  (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις  παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης  λόγω COVID-19)  την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 την 163/33282/29-5-2020 καθώς και την 426/77233/13-11-2020  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

  1. Έγκριση μετακίνησης αντιδημάρχου
  2. Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Φακίτσα Ιωάννη)
  3. Έγκριση του  1ου   Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  (Τακτοποιητικού) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» αναδόχου Κων/νου Σάκκου Ε.Δ.Ε..
  4. Σύσταση επιτροπής  διαγωνισμού για το έργο   «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ Δ.Ε. ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 350.000,00€
  5. Σύσταση  επιτροπής  διαγωνισμού για το έργο    «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ– ΚΑΛΛΙΘΕΑ» » προϋπολογισμού 120.000,00€

 

    Μέχρι την ώρα  λήξης της συνεδρίασης  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  τα μέλη της  Οικονομικής  επιτροπής   θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν  τις παρατηρήσεις τους  στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά   με  email  από  το προσωπικό τους  λογαριασμό προς  το   email   της γραμματείας  της  Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr  αποστέλλοντας  συμπληρωμένο  το συνημμένο  έντυπο  ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή  και να ολοκληρωθεί η διαδικασία  χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

 

Ο πρόεδρος της οικον. Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ