62η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 62η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις είκοσι εννιά (29) Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 9:00 πμ και λήξη 12.00μμ .

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 την 163/33282/29-5-2020 καθώς και την 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών για λήψη
αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1. Έγκριση «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Ε.Π.Π.» για την «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων του για δύο έτη», προϋπολογισμού 405.458,69€ (με ΦΠΑ) .
2. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
3. Έγκριση απολογισμού του Δήμου Καρπενησίου, οικονομικού έτους 2019».
4. Έγκριση Πρακτικού με θέμα τη χορήγηση παράτασης για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 279.620,00€
5. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου » Βελτίωση υποδομών ΔΕ Ποταμιάς»
6. Παράταση περαίωσης προθεσμίας του έργου «Παράκαμψη εμπορικού Κέντρου και νέα οδική σύνδεση με Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου».
7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες Ιερού Ναού Νεκροταφείου «αναδόχου Ανδρέα Τάσιου .
8. Τροποποίηση της αριθμ.499/2020 απόφασης της οικονομικής επιτροπής αφορά την «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων του για δύο έτη», προϋπολογισμού 405.458,69€ (με ΦΠΑ)

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά με e-mail από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το e-mail της γραμματείας της Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένο
το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ